Het kerklied. Om het behoud

7,50

Beschrijving

Over de tactus; het muziekonderwijs van Vallette (1556); het verband tussen tactus en koraalzetting; de leer der verhogingen volgens Louis Bourgeois (1550); over de al of niet gewenste oorspronkelijkheid van melodieën: spreek- of zangtempo.   (1981, 110 blz.)